Adatkezelési tájékoztató

momentan 150

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A MOMENTÁN VÁMÜGYNÖKSÉG KFT. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:


Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: MOMENTÁN VÁMÜGYNÖKSÉG KFT
Székhely: 4405 NYÍREGYHÁZA, LUJZA UTCA 15.
Weblap: www.momentan.hu www.vamugyintezes.com
Kapcsolattartás: Török Ildikó
Telefon: 06-30/945-4815
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 4405 Nyíregyháza, Lujza utca 15. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: A lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.


1. Adatkezelési célok (KIVÁLASZTANDÓ)
Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) Vámkezelés tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
c) vagyonvédelem, személyi biztonság;
d) belső adminisztráció megkönnyítés;

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.
A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
Érintetti jogok:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezels);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

5 Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

Tevékenység Kezelt adatok Adakezelési cél Adatkezelési jogalap Adattovábbítás Tárolás módja és ideje
Számviteli bizonylat kiállítása Név számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Nem történik Legalább 8 év
Lakcím
(adószám)
Számviteli, könyvelési tevékenység Név számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Szolex kft Legalább 8 év
Lakcím
(adószám)
Kapcsolattartási adatok Név  Időpont egyeztetés, lemondások GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Nem történik egy év
Telefonszám
E-mail cím
Hírlevél küldés Név, becenév Ajánlás, új szolgáltatások GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Nem történik hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig
E-mail cím
 
Regisztrációs adatok Név  Ügyfél-account létrehozása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Nem történik egy év
Telefonszám
E-mail cím
Megrendelés teljesítése Név  Megrendelés teljesítése, termék kiszállítása GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont Nem történik öt év
Telefonszám
E-mail cím
Lakcím v. szállítási cím
panaszkezelés Név  fogyasztói panaszok kezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont fogyasztóvédelmi referens öt év
Telefonszám  
E-mail cím XX törvény
Lakcím v. szállítási cím  
visszahívások Név  fogyasztói panaszok kezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont fogyasztóvédelmi referens öt év
Telefonszám  
E-mail cím XX törvény
Lakcím v. szállítási cím  

Dun & Bradstreet

Dun Bradstreet small

AEO engedélyezett gazdálkodó

AEO Certification

Cookie